Raccords de canonada HDPE

  • HDPE pipe fitting

    Col·locació de tubs d’HDPE

    Els accessoris de canonades d’HDPE, també anomenats accessoris de canonada de polietilè, s’utilitzen per a la connexió de sistemes de canonades d’HDPE.
    Periòdicament, els accessoris de canonada d’HDPE estan disponibles en les configuracions més habituals d’acobladors, tees, reductors, colzes, brides i sellons, etc.
    Els accessoris de canonada d’HDPE, fabricats amb material d’excel·lent qualitat, són l’elecció ideal per a la connexió de la canonada d’HDPE.